Ücretsiz Keşif İçin Bize Ulaşın

0232 34-777-01

www.dairetadilati.com

Yapının deprem davranışı açısından rijitlik merkezi ile kütle merkezinin çakışmadığı zaman oluşan moment.

Betonarme binalarda eğik merdiven kirişleri.balkon kirişleri ve eksenleri, planda eğri olan kirişler burulma momenti ile zorlanırlar.Burulma tesirleri kirişe konan boyuna donatı ve etriyelerle karşılanırlar.

Kategori B Harfi

Demir donatı ile dış beton yüzeyi arasında kalan yer.
Çeliğin çevre etkilerine karşı korunması için bırakılır.
Kirişlerde beton örtüsü, içteki elemanlarda 1.5 cm dıştaki elemanlarda ise 2 cm’den az olmamalıdır
Korozyonu önlemek için yapılır.

Kategori P Harfi

Net beton örtüsü en dıştaki donatı dış yüzü ile en dış beton lifi arasında kalan uzaklıktır.

Kategori N Harfi

Betonla donatı arasındaki aderansı artırmak için donatının üzerine şekil verilmiş hali.

Kategori N Harfi

Donatının (betondaki çelik) oksijenle temasa geçerek paslanmasıdır.

Kategori K Harfi

Betona gömülü donatı çubuğundan sıyrılıp çıkmadan veya betonun yarılmasına neden olmadan, gerekli dayanıma ulaşmasını sağlayan uzunluğudur.
Ayrıca bakınız: Aderans

Kategori K Harfi

En dıştaki beton basınç lifinden çekme donatısının ağırlık merkezine olan uzaklığıdır.

Kategori F Harfi

Yapı elemanın kesme gerilmelerini almak üzere konulmuş donatı.

Kategori E Harfi

Betonla birlikte çalışmak üzere yapı elemanları sıyrılmayacak şekilde, betonun içine yerleştirilmiş çelik çubuklardır.

Betonun çekme dayanımını artırmak için konulan çelik çubuklar.

Kategori D Harfi

Bir kafes kirişte iki düğüm noktasını birbirine bağlayan eğik çubuk, köşegen

Kategori D Harfi
Sayfa 1 / 3