Ücretsiz Keşif İçin Bize Ulaşın

0232 34-777-01

www.dairetadilati.com

E Harfi (12)

Bir çok malzemede (ör. çelik) gerilme-birim deformasyon ilişkisi iki ana…
Elastik davranış bölgesindeki deformasyon, yük kaldırıldığında geri kazanabilen deformasyon.
Daha fazla şekil değiştirmenin geri elde edilmediği gerilme dayanımı.
Yüklerin kaldırılması ile ilk şekillerine geri dönme özeliğidir. Yüklemenin büyüklüğüne…
Elastik davranış bölgesindeki gerimeyle ona karşı gelen elastik birim deformasyonun…
Agrega numunesindeki tanelerin büyüklüklerine göre dağılım oranını, yani numune içerisinde…
Çimento içinde bulunan alkali oksitler, sodyum oksit ve potasyum oksit…
Etkili boy, bir elamanın iki büküm noktası (moment sıfır noktası)…
Taze beton bünyesinde mevcut toplam su miktarı ile agrega tarafından…
6CaO.Al2O3.3SO3.32H2O C6AS3H32, doğal olarak veya sülfat etkisiyle oluşur. Betonun hacimce…
Yapı elemanın kesme gerilmelerini almak üzere konulmuş donatı.
Agrega tanesi içindeki tüm boşlukların kuru olması

İnşaat Terimleri

  • Birim Fiyat Sözleşme

    Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak idarelerce hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile yüklenici tarafından bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden yapılan sözleşme.

    in B Harfi