Ücretsiz Keşif İçin Bize Ulaşın

0232 34-777-01

www.dairetadilati.com

S Harfi (16)

Serleşmiş betonun hasarsız deney metodlarından biridir. Yüzey sertliğine göre dayanım…
Klinker oluşurken silisyum oksit, aluminyum oksit ve demir oksit ile…
Hidratasyon reaksiyonunun ardından katılaşmış durumdaki, belirli seviyede dayanım kazanmış beton.
Agrega ölçü kabı şişleme çubuğu ile sıkıştırılarak veya kaba titreşim…
Taze beton karışımlarının işlenebilme özelliğini belirlemek amacıyla yapılan bir deney.…
Alçak basınç merkezlerinde yükselen havanın su buharı yoğunlaşır ve yağış…
Çökme değeri 0 olan bir beton karışımının toprak dolgu veya…
Yüksek miktarda amorf silisyum dioksit ihtiva eden çok ince küresel…
1450 C civarında kuru fazda ve sıvı fazda çimento klinker…
Yapılarda iç ve dış cepheye mimari özellik kazandırmak , yapı…
Doğada bulunan sülfat iyonları betona nüfuz ederek burada çimentonun hidratasyonuyla…
Kırılmadan önce büyük şekil değistirme yapabilme özelliği. Örnek: çelik, çesitli…
Bazı durumlarda malzeme, üzerindeki yük sabit olduğu halde sekil değistirmeye…
En küçük agrega tane büyüklüğünden başlayarak belirli bir büyüklüğe kadar…
Kalıcı yükler ile yapı üzerinde uzun süre kalacağı bilinen haraketli…
Silindirik kapların uçlarındaki kapak kısımlarında kesme kuvvetleriyle eğilme momentleri ortaya…

İnşaat Terimleri

  • Karbonatlaşma

    Karbonatlaşma, atmosferden gelen karbon dioksitin beton boşluklannda bulunan serbest kireç ile reaksiyona girmesi ile oluşur. Kireçin karbondioksit ile reaksiyona girmesi ile birlikte çözülmüş kireç konsantrasyonu azalır ve beton pH derecesi düşer. CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O

    Karbonatlaşma olayı beton yüzeyinden başlar ve azalan bir hızla beton derinliklerine doğru ilerler. Penetrasyon hızı betonun geçirgenlik özelliklerine bağlıdır. Yüksek kaliteli ve düşük poroziteli betonlarda karbonatlaşma etkisi çok azdır. Ayrıca çevre atmosfer koşulları da karbonatlaşma olayında etkili olur . Ancak penetrasyon hızı en kötü koşullarda bile ortalama 1 mm/yıl’ dan daha azdır. Karbonatlaşma derinlği ile betonun su/çimento oranı arasında lineer bir bağıntı vardır. TS EN 206′da karbonatlaşma etkisi Çizelge 1′de XC olarak verilmiştir.Karbonatlaşmayı azaltmak için betonun geçirimsiz olması gerekir. Bu amaçla betonda daha fazla çimento kullanmak, su-çimento oranını azaltmak, vibratör kullanarak betonun daha iyi yerleşmesini sağlamak betonun bakım süresini uzatmak gibi önlemler alınabilir. Karbonatlaşmanın donatılara daha geç ulaşmasını sağlamak için pas payını arttırmak düşünülmelidir.

    in K Harfi