Ücretsiz Keşif İçin Bize Ulaşın

0232 34-777-01

www.dairetadilati.com

Silindirik kapların uçlarındaki kapak kısımlarında kesme kuvvetleriyle eğilme momentleri ortaya çıkar. Kesme kuvveti ile Eğilme momentinden kaynaklanan bu gerilmelere süreksizlik gerilmeleri adı verilir.

Kategori S Harfi

Yapının deprem davranışı açısından rijitlik merkezi ile kütle merkezinin çakışmadığı zaman oluşan moment.

Betonarme binalarda eğik merdiven kirişleri.balkon kirişleri ve eksenleri, planda eğri olan kirişler burulma momenti ile zorlanırlar.Burulma tesirleri kirişe konan boyuna donatı ve etriyelerle karşılanırlar.

Kategori B Harfi

Narinlik etkisi, bir kolonda, şekil değiştirme nedeniyle ortaya çıkan ikinci mertebe momentinin, kolonun tasarımında veya çözümlemesinde gözönüne alınmasını gerektirecek düzeyde oluşmasına yol açan davranıştır.

Kategori N Harfi

Etkili boy, bir elamanın iki büküm noktası (moment sıfır noktası) arasında kalan uzaklıktır.

Kategori E Harfi

Momentlerin en az olduğu yerlerde 45 derece eğimli ya da dişli olarak bırakılan, eski ve yeni betonun birbiri ile iyice kaynamasının sağlandığı yer.

Kategori B Harfi

Bazı fiziksel konuların incelenmesinde alan üzerinde tanımlanmış integraller ortaya çıkar. İkinci dereceden olanlarına özel olarak atalet (Eylemsizlik) momentleri denir.Bir kirişin kesit alanı içindeki her elemanın alanının bir eksene olan uzaklığının karesi ile çarpımıdır.( Ix=İntegral x2 dA,Iv=İntegr,al y2 .dA )

Kategori A Harfi

İnşaat Terimleri